به گزارش علم جنوب، شهرداری شوشتر در اقدامی قابل تحسین لیست پروژ‌های این شهرداری با استفاده از عوارض آلایندگی را جهت اطلاع همشهریان منتشر کرد.

انتظار می‌رود شهرداری گتوند و دیگر شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان نیز برای کسب رضایت و اطلاع مردم با انتشار لیست پروژه‌های خود مردم را در جریان آخرین اقدامات خود قرار دهند.

این پایگاه خبری آماده دریافت و انتشار لیست پروژه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.