به گزارش علم جنوب در یک سال گذشته توافقی میان شهرداری و آبفای شوشتر صورت گرفت که طی آن جوی روباز موجود در این خیابان که سالها به حال خود رها شده بود جمع آوری می شد و به وسیله جایگذاری لوله هایی، روان آب ها انتقال داده می شد ؛ اما به یک بار این طرح متوقف و لوله ها نیز از درون جوی برداشته شد.

این امر موجب مشکلات فراوانی برای ساکنین ،کسبه و عابرین پیاده گشته است و خواستار اصلاح وضعیت موجود هستند.

به عنوان مثال شاهد هستیم این جوی روباز محلی برای جمع شدن پسماندهای مختلف همچون تره بار و مصالح ساختمانی است.

یا به هنگام باران به خاطر مسدود بودن ابتدا و انتهای آن، آب به سطح سواره رو روانه می شود.

همچنین موجب شده عابرین پیاده که قصد وارد شدن به مغازه های موجود در این خیابان را دارند به دلیل ارتفاع نزدیک به نیم متری پیاده رو از سطح سواره ، به سختی خود را به مغازه های موجود برسانند .

همچنین عدم تعیین تکلیف این خیابان موجب شده ساخت و ساز متوقف گشته و چهره ای نامناسب از این خیابان مرکزی را شاهد باشیم که نه محل مناسبی برای پارک خودروهاست و نه کمکی به روان شدن رفت و آمد می کند.

از متولیان امر درخواست می گردد نسبت به  تعیین تکلیف و ساماندهی این خیابان  پیگیری لازم را داشته و نسبت به اصلاح این جوی روباز در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.