عملیات آزادسازی عرصه  و سبک سازی  املاک پر خطر  مشرف بر دیواره غربی مجموعه آسیاب ها و آبشارهای شوشتر آغاز شد

به گزارش عَلَم جنوب عملیات آزادسازی عرصه  و سبک سازی املاک پر خطر تملک شده مشرف بر دیواره غربی مجموعه آسیاب ها و آبشارها  روز گذشته توسط پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر آغاز شد

تثبیت و استحکام بخشی دیواره غربی و در حال رانش  محوطه آسیاب ها و آبشارهای شوشتر و تملک املاک پرخطر واقع بر این دیواره، از دغدغه های پایگاه میراث جهانی، اداره کل میراث فرهنگی و مدیریت شهرستان در طی یک دهه اخیر بوده است.
با پیگیری های مستمر و جدی مسئولین شهرستانی همچون نماینده، فرماندار ، دادستان ، اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان و پایگاه میراث جهانی شوشتر در سطوح مختلف در یکسال اخیر سرانجام اعتبار لازم جهت تملک املاک پرخطر و اجرای پروژه استحکام بخشی که یکی از مهم ترین و پیچیده ترین طرح ها در سطح وزارت میراث فرهنگی بوده تامین اعتبار گردید.در همین راستا روز گذشته و با حضور مسئولین شهرستان، عملیات سبک سازی یکی از املاک تملک شده آغاز گردید .