بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت محمد ( ص) :الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله
هرکس برای اداره زندگی خانواده اش تلاش کند مانندکسی است که در راه خدا جهاد می کند.

یادداشتی از منوچهر علیزاده _ فعال سیاسی و اجتماعی

شهر داغ دیده ی شرافت جغرافیای مردمانی است که علی رغم همه ی بی تدبیری ها و تحمیل محرومیت ها ازسوی نابایستگان ناکارآمد، صبورانه گوهر کرامت و عزت خود را در سکوت نجیبانه رساتر از فریاد، از میان خون و آهن پاره های مرکب مرگ بر بلندای انسانیت پژواک کردند.
اینک وارثان داغدار با روح عدالت خواهی و دادگری مشحون از سیره ی علوی ،همه را به ایفای دین فرا میخوانند تا با همنوایی با ناله های غمبار کانون های به غم نشسته و آیندگان، از برخی  مسئولین و مدیران شرکت های پیرامونی شهر شرافت که با فرصت سوزی و تبعیض کشنده بی عدالتی  را برمردم تحمیل نمودند، پاسخگویی عادلانه را مطالبه کرده و می طلبد متولیان امر با ایفای مسئولیت همه جانبه وتوسعه محور آراسته به شایسته سالاری،ایجاد فرصت های اشتغال ، عدالت در استخدام ها و ایمن سازی راه ها ،از بروز چنین حوادث ناگوار پیشگیری نمایند.

در پایان مجددا این مصیبت جانگداز  را تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال  برای آن درگذشتگان طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل خواستارم.