روز گذشته صادق خلیلیان استاندار خوزستان به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور با خانواده های داغدار شهر شرافت شوشتر دیدار کرد.

عکس : احسان بلیوند