بسمی تعالی

“طلبُ التَعاوُن عَلی اقامه الحق دیانه وامانه”

درخواست همکاری برای برپاکردن حق،نشانه دیانت وامانت[داری] است.

نیاز بشر و جامعه ایران به گسترش الگوی اقتصاد تعاون و گفتمان برخاسته ازآن که توانست ارزش های اخلاقی همچون عدالت، انصاف و صداقت را در روابط تجاری و سپهر اقتصادی جاری وساری سازد بیش ازهمیشه احساس می شود.

امروز اخلاق، مسئولیت پذیری جمعی، عدالت اجتماعی، برابری فرصت ها، رفاه عمومی، اشتغال پایدار واحترام به خردجمعی وحفظ محیط زیست که درمفهوم توسعه پایدار عینیت می یابد.

تعاونگران عزیز شما به لحاظ پایبندی به ارزش ها و اصول تعاون ومسئولیت های ناشی ازآن، ازشایستگی لازم برای بسط گفتمان اقتصادی عدالت خواهانه و پیشگامی در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار برخوردار هستید.

اینجانب ضمن تبریک ایام این هفته برای تمام دست اندرکاران ومتولیان بزرگ خانواده تعاون،کارورفاه اجتماعی که احیاگرارزش های والای تعاون درنظام کشورمی باشند ازخداوندمنان توفیق روزافزون مسالت دارم.

محمد کریم نژاد

رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان گتوند.