سه انجمن رسمی حوزه محیط زیست شوشتر طی نامه ای خطاب به دهدشتی فرماندار شهرستان از عملکرد ضعیف ادارات منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، محیط زیست ، شهرداری شوشتر ،راهداری و حمل و نقل جاده ای ، دهیاری و کشت و صنعت کارون شوشتر انتقاد نموده و راه حل هایی ارائه نمودند.

در این نامه که توسط “انجمن احیاگران اقلیم آسیاب های آبی ” ، “انجمن هواداران کارون زلال” و ” انجمن زمین سبز دشت بزرگ ” تهیه و امضا شده است نسبت به اوضاع وخیم محیط زیستی شهرستان شوشتر هشدار داده شده است .

تصویر این نامه  را مشاهده بفرمایید.