در ماه های اخیر بخشنامه ای توسط کمیته امداد صادر شد که افراد غیر تحت پوشش تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می توانند تسهیلات اشتغالزایی دریافت کنند اما گویا آنچنان بخشنامه ی ساده ای هم نیست . با هم داستان چند مراجعه کننده را می خوانیم.

داستان یکی از شهروندان شوشتر:

برای دریافت وام مراجعه کردیم، به ما گفتند نباید مجرد باشید، گفتم مجردم چون شغل ندارم ،می خواهم وامی بگیرم تا کاری دست و پا کنم؛ گفتند نمی شود قانون است.

شخص دیگر می‌گوید :

مراجعه کردم به کمیته، گفتم هم متاهل هستم هم بیکار اما توسط یکی از آشنایان برایم بیمه رد می شود، گفتند: قبول نیست قانون می‌گوید نباید بیمه داشته باشید .

یکی دیگر از تماس گیرندگان با علم جنوب می گوید:

مراجعه کردم به کمیته امداد شوشتر و گفتم بیمه ندارم، شغل هم ندارم،  مجرد هم هستم ، با کلی اصرار قبول کردند که در لیست وام گیرندگان قرار بگیرم .

بعد از چند هفته گفتند که شما در دهک هشتم هستید و به شما وام تعلق نمی‌گیرد ، گفتم یعنی چه ؟

گفتند یعنی در آمد ماهیانه تان بیش از ۷ میلیون تومان در ماه است .

گفتم آقای محترم من بیکارم درآمدم کجا بود؟ گفتند :خب چون تحت تکفل پدر هستید دهک هشت حساب می شوید.

گفتم خب بفرمایید برای ۱۰۰ میلیون برویم کارتن خواب شویم دیگر؛ وام هم نخواستیم ارزانی خودتان.

 

از مسئولین این نهاد ارزشمند می خواهیم در این رابطه پاسخ گوی افکار عمومی بوده و در صورتی که این چنین بخشنامه ها راه گشای مردم به ویژه جوانان بیکار نیست از ابلاغ آن خودداری نمایند.

عَلَم جنوب آماده انتشار پاسخ کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان و شوشتر  می باشد.