به گزارش علم جنوب، نماینده مردم شهرستان‌های شوشتر و گتوند در مجلس، فرماندار، فرمانده سپاه و دیگر مسئولان و ورزشکارانی از رشته‌های مختلف در این همایش چندصدنفری حضور داشتند.

در حاشیه این مراسم از تعدادی از خبرنگاران نیز که با اداره ورزش تعامل و همکاری مستمر داشتند تجلیل شد.