با حضور یحیایی مدیرکل شعب بانک رفاه و حسینی مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان  تسهیلات ماده ۵۶ به منظور چهاربانده نمودن مسیر دزفول به شوشتر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

 به گزارش عَلَم جنوب این جاده که به جاده مرگ مشهور می باشد در سال های اخیر شاهد خسارات مالی و جانی بسیاری بوده و خانواده های زیادی داغدار عزیزان خود شدند و بارها توسط رسانه های مختلف بویژه عَلَم جنوب این موضوع رسانه ای گشت.

عَلَم جنوب ضمن قدردانی  از مدیر عامل بانک  رفاه خوزستان جناب آقای لله گانی ، اعضای کمیته عالی اعتباری بانک بابت موافقت و تصویب تسهیلات ماده ۵۶ به منظور چهاربانده نمودن مسیر دزفول به شوشتر و امضا قرارداد تسهیلات فی مابین بانک رفاه خوزستان و اداره کل راه و شهرسازی استان انتظار دارد این پروژه هرچه سریعتر اجرایی شده و به پایان برسد.