سهراب گیلانی طی مکاتبه ای با وزیر کشاورزی خواستار پرداخت مطالبات کلزاکاران شد.

در روزهای گذشته رسانه ی عَلَم جنوب گلایه کشاورزان کلزاکار از دولت را رسانه ای کرد و کشاورزان نیز با حضور اداره تعاون روستایی خواستار پیگیری مسئولین گشتند که سردار گیلانی نماینده مردم این موضوع را از وزیر جهاد و معاونت پارلمانی وی پیگیری کرد.

گیلانی طی دیداری با معاونت پارلمانی وزیر جهاد این گلایه را منتقل نموده و پس از آن طی نامه ای از وزیر خواستار پرداخت مابه التفاوت کلزاکاران با قید فوریت شد.

در این نامه آمده است :

برادر ارجمند دکتر ساداتی نژاد

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام و تحیات الهی

احتراماً عطف به نامه شماره ۶۲۲۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ مقام عالی وزارت در خصوص افزایش قیمت کلزا از ۱۵۰ هزار ریال به هر کیلو ۲۳۵ هزار ریال و پرداخت مابه التفاوت ۸۵ هزار ریال به کشاورزان کلزاکار و صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در دفتر معاونت محترم وزیر در امور زراعت تاکنون مابه التفاوت وجه دانه کلزا کشاورزان استان خوزستان به حساب واریز نگردیده و شرکت مارگارین مدعی است که مصوبه شورای قیمت گذاری جهت پرداخت مابه التفاوت تاکنون به صورت رسمی به آن شرکت ابلاغ نگردیده، لذا ضروری است با عنایت به اینکه این مهم باعث نارضایتی کشاورزان استان مخصوصاً شهرستان های شوشتر و گتوند گردیده دستور فرمائید با قید فوریت به شرکت های طرف قرارداد به خصوص شرکت مارگارین ابلاغ رسمی گردد که در پرداخت وجه حاصل از مابه التفاوت قیمت به حساب کشاورزان واریز گردد

یا زهرا

سهراب گیلانی