فرماندهی انتظامی شهرستان شوشتر از دستگیری دو مواد فروش در محله های  دروازه و خانه سازی خبر داد.
وی افزود: در اجرای طرح برخورد با موادفروشان, پرسنل شجاع مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی ، طی گشت زنی نامحسوس و عملیاتی منسجم ، موفق به شناسایی و دستگیری دو توزیع کننده مواد مخدر به هویت ا _ع و م _ ع گردیدند که مقادیری مواد مخدر به صورت بسته بندی و آماده توزین از آنها کشف گردید.