به گزارش علم جنوب در این نشست که با حضور نماینده مردم، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری، مدیران اداره میراث و پایگاه سازه‌های آبی شوشتر برگزار شد مضوعات مهم زیر مطرح گردید.

۱. طراحی محور گردشگری بافت تاریخی شوشتر (از سرای افضل تا قلعه سلاسل)
۲. طراحی محور گردشگری ساحل گرگر (حدفاصل بندمیزان تا پل بندگرگر)
۳. ارائه مجدد طرح بازنگری عرصه و حریم
۴. ارائه طرح ساماندهی مجموعه سازه‌های آبی شوشتر با ایجاد حداقل ۲۰ نقطه جهت سرمایه‌گزاری…