سهراب گیلانی نماینده مردم در مجلس و عصاره نژاد مدیرعامل کشت و صنعت امام خمینی (ره) از روند تکمیل  پروژه گلزار شهدای شوشتر بازدید نمودند.

به گزارش عَلَم جنوب در این برنامه در رابطه با مسائل مختلف روند احداث این پروژه گفت و گو و بر تکمیل این پروژه تاکید شد .

همچنین سردار گیلانی از اهتمام مدیرعامل کشت و صنعت امام خمینی (ره) به دلیل توجه در احداث و تکمیل گلزار مطهر شهدای شوشتر و مدافعین حرم تشکر و قدردانی کرد‌.