طی مراسمی با حضور مسئولین اداری،اجرایی، قضایی و خیرین شهرستان شوشتر محمدصادقیان پور به عنوان مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده ی زندانیان شوشتر منصوب شد.

به گزارش عَلَم جنوب در این برنامه که با عنوان جشن گلریزان حمایت از خانواده های زندانیان  برگزار گردید از زحمات بی شائبه ی سالیان اخیر حاج احمد شمس آبادی مدیر عامل سابق این انجمن تقدیر گشت و آقای محمد صادقیان پور  که برخوردار از سوابقی همچون مدیریت موسسه نیکوکاری یاریگران سرطانی نرگس،رتبه اول جایزه بنیاد احسان ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) و“تشکل مردم نهاد برتر” حوزه‌ی سلامت کشور تقدیر شده از سوی وزیر بهداشت می باشد به عنوان مدیر جدید این انجمن منصوب شد.

همچنین خیرین نیکوکار از کودکان جامعه هدف که در سال تحصیلی اخیر حائز رتبه های ممتاز شدند تقدیر کرده و در پایان نیز در حمایت از این خانواده های محترم جشن گلریزان برگزار گردید.

خبر و عکس : احسان بلیوند