در پی انتشار  درخواست مردم برای  جمع آوری پایه های بتنی در محوطه مسجد آیت الله آل طیب در  رسانه ی عَلَم جنوب یکی از مسئولین اعلام داشت این امر در حوزه ی کاری اوقاف است .

مجتبی صالحی رئیس اوقاف و امور خیریه شوشتر در مصاحبه با خبرنگار عَلَم جنوب بیان کرد:اداره اوقاف هیچ گونه تملکی در آن محل  ندارد که بخواهد چنین سازه هایی بنا کند.

وی افزود:اگر کسی در این خصوص مدرکی دارد که اوقاف پایه های بتنی را بنا کرده مدرک ارائه دهد تا ما نسبت به تخریب و جمع آوری این پایه ها اقدام کنیم.